Avi eadni

Velkommen til det sjøsamiske hjertet

Mine kilder til sjøsamisk kultur

Den mest nære kunnskapen finner jeg fra min oppvekst i ei lita sjøsamisk bygd, med samiske foreldre,besteforeldre. Disse nære personene har betydd mye for meg gjennom hele livet. Vår sjøsamiske kultur bestod av matauk tradisjoner både på havet og fjellet, fiske, bær og eggsanking var viktig, samtidig som den åndelige kulturen og troen var tilstede.  Samisk var det opprinnelige morsmålet og hjemme språket, men var under sterkt press fra de ytre omgivelsene slik som den sjøsamiske kulturen. Underveis i voksen alder har jeg arbeidet med ulike prosjekter og problemstillinger, blandt annet duodji prosjekter, men også prosjekter som omhandler hele kulturen og lært å se vår kultur i et større perspektiv.