Avi eadni

Velkommen til det sjøsamiske hjertet

Hornlue laget med utgangspunkt i lue fra Hammerfest og bilde fra digitalarkivet

Hornlue fra Hammerfest

Denne luen er laget med utgangspunkt i Hornlue fra Hammerfest og bilde fra digitalarkivet