Avi eadni

Velkommen til det sjøsamiske hjertet

 kulturen

i dag er det liten kunnskap om den sjøsamiske kulturen, noe som skyldes fornorskningsprosessene som foregikk aktivt fra midten av 1800 frem til 1960 tallet, men i praksis enda lengere. 

Den sjøsamiske kulturen har et holistisk perspektiv . Holistisk betyr helhet, det vil si at alle ting griper inn i hverandre. 

Jeg var så heldig å få vokse opp i ei lita sjøsamisk bygd i Stranda, Finneby, i Nordkapp kommune. Livet handlet om utmarks tradisjoner, fiske,fangst, bærsanking, eggsanking og i dette inngikk en helhet med det naturkunnskap, om vær og vind, båra og bølger, fiskesteder og i det hele tatt det man måtte kunne for å overleve. Det åndelige, troen, det spirituelle, mytiske og mystiske var en del av dette,sammen med historier og fortellinger var en del av hverdagen. Historier og fortellinger ble ofte knyttet til folk som hadde levd der før, slik ingikk det i en helhet ,der tidligere kunnskap og liv ble overført til oss gjennom fortellingene. 

 

 

 

Spissa fra en barndom

Sjøsamisk kultur