Avi eadni

Velkommen til det sjøsamiske hjertet

Under arbeid

Et tema som er sårt for mange langs kysten av finnmark er fornorskningen. Av min mor har jeg blitt fortalt mange historier fra hennes oppvekst og skoletid. Dette er noe som har satt dype spor i vår familie og noe jeg ønsker å formidle. 

Dette bildet handler om skoltiden og fornorskningen, da samiske barn kom inn i skolen og bodde på internatene med samisk som det eneste språket de forstod. 

 

Under arbeid

Jeg synes det er fint å kunne formidle noe gjennom tegninger og bilder. men de siste årene har jeg vært travelt opptatt med master ved USN, derfor har det vært liten tid til bilde. 

Både sameluen og komagene er vel det som ble igjen flere steder på kysten. Disse komagene er satt fra seg på ei fillerye, de kan tolkes inn i en ramme av tiden da det sjøsamiske var levende men også å mange måter sjult. 

 

"Pábá"

(bildet over) Pábá er en tegning jeg laget på begŧnnelsen av 80 tallet. Den er av min stefar Martin mens han bøter garn hjemme i kjøkkenet I Stranda og hunden Freia sitter og ser på meg. 

Min egen far gikk bort like etter at jeg kom, derfor ble Martin min "pappa" fra jeg var 4 år. Det var han som lærte meg å greie garn, bøte garn, sette garn og finne gode fiskeplasser. Jeg stod opp tidlig om morgenen ,drakk kaffe som han gjorde og hjalp til å bære ro årene opp til vannet.