Avi eadni

Velkommen til det sjøsamiske hjertet

Maija, Gunhild og Inga på Nordkapp.